Iýmit derejesi Natriý gialuronaty

  • Food Grade  Sodium hyaluronate

    Iýmit derejesi Natriý gialuronaty

    Adam bedenindäki gialuron turşusynyň düzümi takmynan 15g bolup, bedeniň fiziologiki işjeňliginde möhüm rol oýnaýar, eger gialuron turşusynyň çagalyk bedeninde otnositel mazmunyny 100%, 30,50.60 ýaşynda bolsa , degişlilikde 65%, 45% we 65% -e çenli azalýar.Deriniň saklanyş funksiýasy gialuron turşusynyň peselmegi bilen bir hatarda gowşaýar, soňra deriniň gödek bolmagy we ýygyrtlar ýüze çykýar.Beýleki dokumalarda we organlarda mazmunyň azalmagy artritiň, arteriosklerozyň, impulsyň bozulmagyna we beýniniň atrofiýasyna sebäp bolup biler.Adam bedenindäki gialuron turşusy gaty ir azalsa, Alsgeýmer keseline sebäp bolar.