Sanjym derejesi natriý gialuronat

Natriý gialuronat adam öýjükli maddalar, witreus bedeni we sinowial suwuklyk we ş.m. ýaly birleşdiriji dokumanyň esasy düzüm bölegi bolup, suwy saklamak, öýjükden daşary giňişligi saklamak, osmotik basyşy kadalaşdyrmak, ýaglamak we öýjükleriň abatlanylmagyna kömek etmek aýratynlyklaryna eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň gysgaça mazmuny

Natriý gialuronat adam öýjükli maddalar, witreus bedeni we sinowial suwuklyk we ş.m. ýaly birleşdiriji dokumanyň esasy düzüm bölegi bolup, suwy saklamak, öýjükden daşary giňişligi saklamak, osmotik basyşy kadalaşdyrmak, ýaglamak we öýjükleriň abatlanylmagyna kömek etmek aýratynlyklaryna eýedir.
Derman natriý gialuronaty, ulanylyşy boýunça göz kategoriýalaryna we sanjym derejesine görä iki kategoriýa bölünýär. Sanjym natriý gialuronatynyň nemlendirmek, ýaglamak, viskoelastikligi, zeperlenýän kıkyrdagy bejermek, çişmegi gadagan etmek, agyryny ýeňilleşdirmek we ş.m. bolup biler. oftalmiki viskosirurgiki enjamlar we içerki sanjym üçin ulanylýar.
Gialuron kislotasynyň sanjymlary, dyz we böwrek agyrylaryny we osteoartritiň beýleki alamatlaryny bejermek üçin sanjym serişdeleri bolup biler.
Sagdyn bogunda sinowial suwuklyk diýilýän galyň we süýümli maddalar ýaglary üpjün edýär we süňkleriň biri-birine süýşmegine mümkinçilik berýär.Süňkleri birneme aýry saklamak we amortizator hökmünde hereket etmek bilen könelmegiň we ýyrtylmagyň öňüni almakda aýratyn möhümdir.
Osteoartrit keseli bolan adamlarda gialuron turşusy diýlip atlandyrylýan sinowial suwuklygyň möhüm maddasy dargaýar.Gialuron turşusynyň azalmagy bogun agyrysyna we berklige sebäp bolup biler.

Haryt Natriý gialuronat (Gözüň damjasy)
Daş görnüşi Ak ýa-da ak güýç diýen ýaly
Arassalyk ≥ 95.0%
PH 5.08.5
Molekulýar agram 0.20.25* 10 Da
Nuklein kislotalary A.260mm≤ 0.5
Azot 3.0 ~ 4.0%
Daş görnüşi A600nm≤ 0,001
Agyr metal ≤ 20 ppm
Arsenic ≤ 2 ppm
Demir ≤ 80 ppm
Lead ≤ 3ppm
Hlorid ≤ 0,5%
Belok ≤ 0,1%
Ossitirmek we guratmak ≤ 10%
Rtutaşdyrmak C15.0 ~ 20.0%
Bakteriýalaryň umumy sany <100 cfu / g
Mköne we hamyrmaýa <100 cfu / g
Bakterial endotoksin <0.05 IU / mg

önümiň ulanylyşy

Pönüm öndürmek kategoriýasy Fiýmit Aýalbarmak
Sodium gialuronat (sanjym derejesi)

 

Vkornea endotelini goraýan izkoelastiklik Ophtalmiki viskosirurgiki enjamlar (OVD)
Lhemme ýerlik, viskoelastiklik, zeper ýeten kıkyrdagy bejermek, çişmegi gadagan etmek, agyryny aýyrmak. IDüwürtik sanjym, deformasiýa artritini bejermek
Hýaluron kislotasy we olardan emele gelenler gowy biokompatisiýa we biodegrasiýa ukyplylygyna eýe Aýelmeýän önümler, dermal doldurgyç

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    bilen baglanyşyklyönümleri