Mikro kanula

  • Micro Cannula for Dermal Filler Injection

    Dermal doldurgyç sanjymy üçin mikro kannula

    Ujypsyzja mikro kanula, suwuklyklaryň atramatiki intradermal sanjymlary üçin, mysal üçin sanjymly doldurgyçlar üçin ýörite işlenmedik tegelek ujy bolan kiçijik turba.Gapdalda önümiň has deň paýlanmagyna mümkinçilik berýän portlar bar.Beýleki tarapdan mikrokannulalar gödek we plastmassadan ýasalýar.Bu olary adaty iňňelerden has çeýe we az trawmatiki edýär.Iňňelerden tapawutlylykda, gan damarlaryny kesmezden ýa-da ýyrtmazdan dokumanyň üstünden aňsatlyk bilen geçip bilerler.Bu bolsa gan akma we gögermek howpuny ep-esli azaldar.Gan damarlaryny kesmegiň ýerine, gan damaryna doldurgyç sanjym etmek howpy diýen ýaly nola deňdir.Entryeke giriş nokadyndan mikrokannulalar doldurgyçlary birnäçe iňňe deşilmegini talap edýän meýdanyň üstünden eltip biler.Az sanjymlar az agyry, rahatlyk we çylşyrymlylyk töwekgelçiligini aňladýar.