Habarlar

 • What is sodium hyaluronate?

  Natriý gialuronat näme?

  Natriý gialuronat (NaHy) [gialuronan ýa-da gialuron turşusy (HA) hem diýilýär) polisakariddir.Haýwanlarda we adamlarda dokumalaryň köpüsiniň öýjükden daşary matrisasynda giňden ýaýrandyr.Gözüň gülkünç gülküsinde ýokary konsentrasiýada bolýar, synovi Medisina goşundylary näme ...
  Koprak oka
 • Liyoung Hyaluronic Acid: Skin and Joint Care

  Liýoung gialuron kislotasy: Deri we bilelikdäki ideg

  Gialuron turşusy (Hyaluronan ýa-da gialuronat ýa-da HA diýilýär) D-glýukuron kislotasyndan we N-asetil glýukozamininden düzülen disakarid birliklerini gaýtalaýan çyzykly polisakariddir.Gialuron turşusy, süýdemdirijileriň arasynda molekulýar gurluşy ýokary derejede saklanýan tebigy ýüze çykýan biopolimerdir ...
  Koprak oka
 • Köp mukdarda Liýoung gialuron kislotasy!Derini we bilelikdäki ideg üçin ýokary hilli iýmit

  Derimiziň nähili peýda bolýandygyna indi sarp edijiler diňe nemlendirmek, doldurmak, süpürmek we ýalpyldawuk etmek üçin ulanýan zatlarymyzdan däl-de, içerde bolup geçýän zatlara esaslanýar.Gözellik, köp sanly sarp edijiniň deriniň saglygyna peýdaly bolmagy üçin gialuron kislotasyny gözleýändigi we Liýoungyň ...
  Koprak oka
 • Liyoung Hyaluronic Acid: The Trio of Human Health

  Liýoung gialuron kislotasy: Adam saglygynyň üçlügi

  Içinden seredeniňde, gialuron kislotasy deriniň dowamly saglygyny we gözelligini ösdürmäge kömek edýär we dowamly işjeň durmuş üçin bogunlary iýmitlendirýär.Gialuron turşusy - 1934-nji ýylda ilkinji gezek izolirlenen we ýüze çykarylan HA, gujak açýan ýaşlar üçin aktiw maddalara öwrülýär “...
  Koprak oka
 • Why We Love Liyoung Hyaluronate Acid

  Näme üçin Liýoung gialuronat kislotasyny gowy görýäris

  Gialuron kislotasy derimizde we bogunlarda ýaglamak üçin bedenimiz tarapyndan öndürilýän tebigy maddadyr.Gialuron turşusy çyglylygy saklamakda ajaýyp täsir edýär we gury deri ýa-da pes çyglylyk şertleri üçin ajaýyp.
  Koprak oka
 • Li Young Sodium Hyaluronate (Cosmetic Grade) application

  Li Youngaş natriý gialuronat (kosmetiki baha) programmasy

  Natriý gialuronat (kosmetiki dereje) kosmetiki goşundylarda derini tekiz we näzik saklap bilýän tebigy nemlendiriji faktor hökmünde ulanylýar.Şeýle hem çylşyrymlylygy azaltmak we ýaranyň bejergisini ýokarlandyrmak üçin oftalmiki amalda ulanylýar.Gialuron kislotasy (Natriý Hyaluronat) subs ...
  Koprak oka
 • Liyoung Biochem Hyaluronate acid /Sodium hyaluronate

  Liýoung biohim gialuronat kislotasy / natriý gialuronat

  Himiýa degişli däller üçin, derini bejerýän önümiň düzümindäki bir belligi okamak gaty az bolup biler.Her jedelli maddany yzarlamak ýa-da gözlemek üçin peýdaly bir ingredienti yzarlamak kyn däl ýaly, käwagt markalar essenti üçin dürli atlary ulanýarlar ...
  Koprak oka
 • Liýoung oba hojalygynyň derejeli poliglutamik kislotasy

  Poliglutamik kislotasy (γ-PGA), natto bakteriýa sakgyjy, poliglutamik kislotasy diýlip hem bilinýär, mikrob fermentasiýasy arkaly alnan suwda erän, biodegrirlenip bilýän, zäherli däl biopolimerdir.γ-PGA poliglutamik kislotasy "natto" -da ilkinji gezek açylan ýelmeşýän madda - fermentlenen noýba.PG-PG ...
  Koprak oka
 • Şandong Liýoung Bio-poliglutamik kislotanyň iýmit goşundysy

  http://www.cnhyaluronicacid.com Däneli önümler, çörek bişirmek 1. Kalsiniň we mineralyň siňdirilişini ýokarlandyrmak 2. Az mukdarda döwükler 3. Antioksidant, ýumşatmak aňsat däl, tagamy saklamak 4. Gowy tagam we ýaramlylyk möhleti 5. Sesiň göwrümini ýokarlandyrýar çörek bişirilenden soň, suwa baý, m ...
  Koprak oka
 • Şandong Liýoung bio oba hojalygynyň poliglutamik kislotasy

  γ-Poliglutamik kislotasy γ-PGA ösümlik hasylyny ýokarlandyrmak üçin ýokumly serişde hökmünde ulanylyp bilner 1. γ-Poliglutamik kislotasy γ-PGA Gidrogel we γ-PGA super gidrofil we suw saklamak ukyby Topraga çümdürilende film dörediler. ösümligiň kök saçynyň üstü, ...
  Koprak oka
 • Şandong Liýoung Bio-poliglutamik kislotanyň kosmetiki amaly

  Koprak oka
 • Liýoung kosmetiki derejeli poliglutamik kislotasy

  γ-Poliglutamik kislotasy, (γ-PGA, γ-poliglutamik kislotasy) diýlip hem atlandyrylýar, CAS NOOK:Gamma-PGA poliglutamik kislotasy (gamma-poliglutam turşusy) ilki bilen ýelmeýän madda ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5