LIYOUNG

Productionyllyk önümçilik masştaby

/t
Kosmetika derejesi natriýHyalurona
/t
Göz natriýHyalurona derejesini peseldýär
/t
Sanjym natriý Hyalurona
/t
Iýmit derejeli natriýHyalurona

“Shan dong liyoung biotehnologiýa ş.

Önümçilik we gözleg

Li ýaşlaryň önümçilik enjamlary dürli şahadatnamalardan geçdi we tehnologiýa we hil taýdan öňdebaryjy derejededir.

HARDWARE FABRIKLERI

Kompaniýanyň awtomatiki dolandyryş fermentasiýa enjamlary bar we ähli enjam materiallary poslamaýan polat 316 we 304-dir. Içki diwar köp aýnaly polat.Enjam önümiň arassalygynyň GMP talaplaryna laýyk gelmegini üpjün edip biler.Productionhli önümçiligiň dowamynda önümiň hilini has gowy üpjün edip biler ýaly, material suwuklyk daşarky aragatnaşyga täsir etmeýär.Alkogoly dikeltmek ulgamy energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak maksady bilen ösen goşa täsirli bejeriş ulgamyny kabul etdi.

Ylmy-barlag täzelikleri

Kompaniýada ýokary derejeli ülňüleri we ýokary talaplary berjaý edýän hünärmen gözleg we innowasiýa topary bar.Kompaniýada ISO9001 hil ulgamy sertifikaty, KOSHER şahadatnamasy, HAL AL ​​HAL AL ​​cerifikasiýasy, eu organiki cer tifikasiýasy, ösen gazyp almak tehnologiýasy, esasanam halkara membranany süzmek tehnologiýasy we kämil kesgitlemek serişdeleri bar, her partiýany üpjün etmek üçin ýokary hilli, ýokary arassalygy, ýokary aýdyňlygy gazanmak üçin önümler.

Güýçli topar

Şan dong li ýaş biotehnologiýa ş.Hünär derejesi we önümi gözlemek, material dolandyryşy, önümçiligi dolandyrmak, hil gözegçiligi we beýleki möhüm wezipelerde hünär derejesi we baý tejribesi bolan tehniki işgärler bilen enjamlaşdyrylandyr.Esasy topary gialuron kislotasy pudagynda 20 ýyldan gowrak tejribe toplady.Kompaniýanyň dolandyryş düşünjesi döwür bilen deňeşdirilýär, ideýalary ösdürýär, öňe gitmegi ýüregine düwýär, önümçilik prosesi kämillik we durnukly, hil gözegçiligi berk we täsirli.

SYITYASAT BOLANMAK

Şan dong li ýaş biotehnologiýa ş.önümi gözlemek we işläp düzmek prosesine berk gözegçilik edýär.Korporatiw işgärler üçin baý hünär taýýarlygyny döredýär, desga enjamlaryna yzygiderli hyzmat edýär we patrul barlagyny geçirýär.Daşky gurşawa gözegçilik etmek üçin senagat standartyna laýyklykda, kärhana her gün doly işleýän işgärler (arassalaýyş bakteriýalary, mikroblar, bölejik bölejikleri) arassa meýdan gurşawyna yzygiderli baha berýär we gözegçilik etmek we tassyklamak üçin üçünji tarap gullugyny işe alýar. operatoryň saglygyny, standart işleýşini, önümi saklamagy we transport dolandyryşyny ýokary hilli gözegçilikde saklap biler.liyoung Biologiýa adam gözelliginiň we saglygynyň karýerasyna ünsi jemleýär, hil boýunça ýaşamaga çalyşýar, innowasiýa arkaly ösüşi gözleýär we dünýäni abraý bilen gazandyrýar.“Liyoung” önümleriniň aýak yzlary, Europeewropa, ABŞ we beýleki ýurtlar ýaly içerde we daşary ýurtlarda giňden ýaýrady we gowy teswir aldy.

Kärhana önümleri

“Liyoung” kompaniýasynyň esasy önümi, natriý gialuronat çig mal, gözellik, saglygy goraýyş, lukmançylyk, azyk, dokma we beýleki pudaklarda we pudaklarda giňden ulanyldy.Dünýä uzaklara ýetýär, yzarlamak hem şeýle.Geljekde Li Youngang çäksiz gözleg we döredijilik bilen has giňeldilen dünýä gurar, adamyň gözelligi we saglyk karýerasy üçin çäksiz göreşer.