Natriý gialuronat 1% çözgüdi

  • Sodium Hyaluronate 1% Solution

    Natriý gialuronat 1% çözgüdi

    Super suw saklaýyş ukyby deriniň çyglylygyny netijeli saklap biler.Natriý gialuronat molekulalarynda köp mukdarda karboksil we gidroksil toparlary bar, olar wodorod baglanyşyklaryny suw bilen emele getirip we köp mukdarda suw bilen birleşdirip bilerler, şonuň üçin deriniň çygly, ýalpyldawuk we çeýe bolmagy mümkin.