Natriý gialuronat kosmetika derejesi

  • Sodium Hyaluronate Cosmetics Grade

    Natriý gialuronat kosmetika derejesi

    Natriý gialuronat suw bilen arassa we iň oňat nemlendiriji faktoryň wezipesine eýedir we bakteriýalar ýaly daşarky maddalaryň girmeginiň öňüni alyp, deri ýokançlygy ýaly keselleriň öňüni alýar.Şonuň üçin ideal “tebigy nemlendiriji” faktor hökmünde kabul edilýär we dürli deriler, howa we gurşaw üçin amatly kosmetika serişdelerinde giňden ulanylýar.